Internet shop

Black tea

Black tea
2.70 PLN / i
i
Black tea with natural bergamot oil
2.70 PLN / i
i
Black tea
2.70 PLN / i
i
Black tea
2.70 PLN / i
i
Blend of black tea and green tea
2.70 PLN / i
i
Chinese black tea from Anhui Province.
4.10 PLN / i
i
Chinese black tea from Yunnan Province.
4.10 PLN / i
i
Chinese black tea from Fujian province
3.50 PLN / i
i

Herbal and fruit tea

Herbal tea
2.74 PLN / i
i
Herbal tea
2.70 PLN / i
i
Herbal tea
2.70 PLN / i
i
Herbal tea with camomile
2.74 PLN / i
i
Fruit tea
2.70 PLN / i
i

Green tea

Green tea
2.70 PLN / i
i
Green tea with jasmine
2.70 PLN / i
i
Green tea with ginger
2.70 PLN / i
i
Turquoise tea
2.70 PLN / i
i
Green tea with mint
2.70 PLN / i
i
Green tea with soursop
2.70 PLN / i
i
Green tea with strawberry
2.74 PLN / i
i
Green tea
2.70 PLN / i
i
Chinese green tea from Anhui province
4.10 PLN / i
i
Chinese yellow tea from Huangshan Mountain, Anhui Province.
4.10 PLN / i
i
Chinese jasmine tea from Fujian Province
4.10 PLN / i
i